УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СМЪРТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Съобщение за смърт се издава от личния лекар на покойника,в случай, че смърта е настъпила в дома.
В случай, че смърта е настъпила в болнично заведение,
документа се издава от лекуващия лекар в съответното отделение.

 

РИТУАЛ И ПОГРЕБЕНИЕ

 

Погребението се извършва в семейно или новоотпуснато гробно място
Полагането в гробно място се предшества от ритуал. Ритуала може да бъде църковен или гражданско поклонени, също и двата последователно.
За организиране на церемонията, погребението , необходимите дукоменти и съпътсващите стоки и услуги разчитайте на съдействието и подкрепата на нашия екип.
Ще ви преведим през този труден момент с необходимият подход и разбиране.

 

ГРОБНО МЯСТО

За погребение в стар семеен гроб е необходимо да е изминал санитарния срок от 8 години и доказване правото на ползване.
В момента гробно място се отпускат безвъзмезно за период
от 8 години единствено при смъртен случай.