НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Съобщение за смърт се издава от личния лекар на покойника,в случай, че смърта е настъпила в дома.
В случай, че смърта е настъпила в болнично заведение,
документа се издава от лекуващия лекар в съответното отделение.
Лична карта/паспорт на покойника
Акт за смърт/агенцията съдейства за ваденето на акта/
Талон разрешение на кремацията/медицински документ, попълнен от лекаря установил смърта, разрешаващ да се извърши кремацията/
Документ доказващ родствената връзка доказващ роднинската връзка между покойния и заявителя на кремацията./акт за брак, акт за раждане или нотариално волеизявление.
Заявител на кремацията може да бъде единствено най- близкия жив родственик

 

РИТУАЛИ И КРЕМАЦИЯ

Както при традиционно погребение, кремирането на покойния се предшества от траурен ритуал. Може да бъде граждански или църковен.

Ритуалът може да се извърши и след кремацията,в случаите, в които е било невъзможнода се състои преди това.
Може да разчитате на професионалните съвете от наша страна

ПОЛАГАНЕ В ГРОБНО МАСТО ИЛИ НИША

Не се изисква санитарен минимум за полагане на урна в гробно място или урнова ниша.

СЪХРАНЯВАНЕ НА УРНА В ДОМА

С промяната в Наредба №2 на МЗ от 21.04.2021г.за здравните изисквания към гробищните паркове, бе разрешено на семейството, ако пожелае да получи урната за лично съхранение или за да разпръсне праха.

БИО УРНА-ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВО

Един нетрадиционен и природосъбразен да оставиш следа след загубата на скъп на сърцето ви човек.
Предлагаме биоразградими урни от екологично чисти материали със семенце на дърво.Можете да засадите урната на любимо място или близо до дома и да наблюдавате как расте.Био урните са продукт на МОЛИАН/препратка към техния сайт.