Админисративни такси на ОП Обредни дейности Враца:

Изкопаване на ново гробно място  – 145 лева
Изкопаване на наследствено гробно място  – 140 лева
Събиране на останки – 60 лева
Монтаж на гробница – 40 лева
Полагане на покойник в гроба 30 лева
Гробница – 150 лева
Почистване на гробно място –  20 лева
Наем на ритуална зала 20 лева

Хонорари:

Опело в храм – от 50 лева
Църковен хор –  от 35 лева
Духов оркестър – от 150 лева
Автобус – от 65 лева
 
П О Г Р Е Б Е Н И Е:
Минимален пакет – 439 лева
 
Достоен пакет – от 499 лева
Престижен пакет – от 999 лева
 
* Стойността пакета включва:
Уреждане на смъртен акт, санитарно обслужване на покойният,
 к атафалка, носачи, ковчег, кръст,  венец, жалейки, некролози,
 жито  и блюдо, свещи.
 Но не са включени административните такси, хонорари, раздавки!